საახალწლო აქცია! 50% ფასდაკლება ტრეინინგზე "საბანკო საქმე/სამართლი + უფასო სტაჟირება ბანკში". ერთთვიანი კურსის ღირებულება იქნება მხოლოდ 100 ლარი, ორთვიანის კი - 150 ლარი.

 


საბანკო საქმე და სამართალი ჩვენი კურსდამთავრებულების უმეტესობა უკვე მუშაობს სხვადასხვა ბანკებში, ვულოცავთ მათ და ვუსურვებთ კარიერულ წინსვლას!!!

 

 ტრეინინგი განკუთვნილია ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის სტუდენტთათვის და კურსდამთავრებულთათვის,  ასევე ნებისმიერი პროფესიის და  საბანკო სფეროში მუშაობის დაწყებით დაინტერესებულ პირთათვის. 

ტრეინინგი მოიცავს თეორიულ და პრაქტიკულ კურსს.

თეორიულ კურსში ჩაგიტარდებათ ლექციები ორ საგანში: საბაკო საქმესა და საბანკო სამართალში, რომლის დასრულების შემდეგ გადიხათ ორ კვირიან სტაჟირებას "პრივატ ბანკში".

ლექცია მოიცავს: თეორიულ სწავლებას, პრქტიკულ ამოცანებს, კაზუსების ამოხსნას, ტესტებზე მუშაობას, დისკუსიას, სიტუაციურ ანალიზს.

 

ერთთვიანი ტრეინინგი მოიცავს:

თეორიული კურსი - 3 კვირა, კვირაში სამჯერ, სულ 18 ლექცია.

ბანკში სტაჟირება - 2 კვირა.

ტრეინინგის საფასური ფასდაკლებით - 100 ლარი,

 

ორთვიანი ტრეინინგი მოიცავს:

თეორიული კურსი - 7 კვირა, კვირაში ორჯერ, სულ 28 ლექცია.

ბანკში სტაჟირება - 2 კვირა.

ტრეინინგის საფასური ფასდაკლებით - 150 ლარი.


მსმენელებს უფასოდ გადაეცემათ სასწავლო ლიტერატურა და მასალები.

ტრეინინგის დასრულებისას ტარდება ტესტირება და გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი.

სტაჟირების დასრულებისას ბანკი გასცემს რეკომენდაციას და სტაჟირების დამადასტურებელ დოკუმენტს.წარმატებულ კურსდამთავრებულებს აქვთ ბანკში დარჩენის პერსპექტივა.

სასწავლო პროგრამა

 

საბანკო საქმე

1. თანამედროვე საბანკო სისტემა

2. ეროვნული ბანკი და მისი ფუნქციები

3. კომერციული ბანკების რესურსები და აქტივები

4. "ბლუმბერგის" ელექტრონული სავაჭრი სისტემა

5.  სავალუტო ბაზარი და ბანკების საკონვერსიო ოპერაციები

6. საბანკო ანგარიშების გახსნა. ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშები.

7. ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმები

8. სადეპოზიტო პროდუქტები

9. საკრედიტო პროდუქტები და დაკრედიტების პროცესი

10. სადებეტო და საკრედიტო პლასტიკური ბარათები

11. ინტერნეტ ბანკინგი  

12. საბანკო პროდუქტების გაყიდვების სიტემა

13. კომერციული ბანკების ოპერაციები ფასიანი ქარალდებით (საემისიო, საინვესტიციო)

13. კომერციული ბანკების საშუამავლო ოპერაციები (ლიზინგი, ფაქტორინგი, სატრასტო, კონსალტინგური მომსსახურება)

14. ბანკის ფინანსური ანგარიშგების შეფასება

15. რისკები საბანკო საქმიანობაში და მისი მართვა

16. თანამედროვე საბანკო პროდუქტები

17. მომხმარებელთან შეხვედრის ორგანიზების სტანდარტები საკრედიტო ექსპერტისათვის

18. პრობლემური სიტუაციების მოგვარების სტანდარტები

19. საგადასახადო საბუთბის სახეები. მათი გაფორმება და გამოყენება

20. შიდა საბანკო და ბანკთაშორისი ანგარიშსწორების წესები

21. საგადასახადო სისტემები და საბანკო აუდიტი.

საბანკო სამართალი

1. ეროვნული ბანკის საქმიანობა და სამართლებრივი ასპექტები.

2.ეროვნული ბანკის ორგანიზაცია და მმართველობა

3. კომერციული ბანკების საქმიანობის სამართლებრივი ასპექტები

4. კომერციული ბანკების დაფუძნება და ლიცენზირება

5. კომერციული ბანკების საქმიანობის პრინციპები და მართვა

6. საბანკო სფეროში მოქმედი ხელშეკრულებების სამართლებრივი ანალიზი

7. სესხის ხელშეკრულება

8. საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება

9. უზრუნველყოფილი და არაუზრუნველყოფილი კრედიტები

10. იპოთეკური სესხები

11. გირაო

12. თავდებობა

13. საბანკო გარანტია

14. ანაბარი

15. დაზღვევა

16. კომერციული ბანკების პროდუქტების სამართლებრივი ანალიზი.

17. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები. 

18. არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები.

 

 

50% ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ 27 ოქტომბრამდე რეგისტრირებულ აპლიკანტებზე. ფასდაკლების მისაღებად გადმოაგზავნეთ თქვენი CV ან საკონტაქტო მონაცემები: სახელი, გვარი, მობილურის ნომერი მეილზე This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. სათაურის ველში მიუთითეთ სასწავლო კურსის დასახელება და ერთ თუ ორთვიან ტრეინინგზე გსურთ რეგისრტაცია. 


პროგრამა ხორციელდება "პრივატ ბანკის" მხარდაჭერით.

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის გადადით ჩვენს facebook გვერდზე.