პედაგოგები

ინგლისური

კონა ქვირია - სერტიფიცირებული პედაგოგი. 

ანა ჩხეიძე - უნივერსიტეტის ლექტორი, ასისტენტ პროფესორი.

დიანა ბეღელაური - მასწავლებელი.

ნანა კოხია - მასწავლებელი. 


რუსული

ჟანეტა ვარძელაშვილი - ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, უნივერსიტეტის ლექტორი, სრული პროფესორი, საქართველოს პედაგოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის ფედერაციის პედაგოგიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

ელმირა ზოგრანიანი - ფილოლოგიის დოქტორი (PhD), უნივერსიტეტის ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი. 

 ირმა ტერტეროვა - ლექტორი. 

 

საბანკო საქმე

გულნარა იმედაშვილი -  ასოცირებული პროფესორი, უნივერსიტეტის ლექტორი. 

 

 

საბანკო სამართალი

თამარ ვეფხვაძე -  ასისტენტ პროფესორი, უნივერსიტეტის ლექტორი, მოქმედი იურისტი, ადვოკატთა ასოციაციის წევრი საერთო სპეციალიზაციით. 

  

ქართული ენა და ლიტერატურა

დარეჯან ჩადუნელი - სკოლის მასწავლებელი.

 

 

ზოგადი უნარები

ეკა ცქიფურიშვილი - მასწავლებელი, ვერბალური და მათემატიკური ნაწილი. 

ია მელიქიძე - მასწავლებელი, ვერბალური ნაწილი.

მაია გელაშვილი - მასწავლებელი. მათემატიკური ნაწილი.

 

მათემატიკა

ჯულიეტა კიკნაძე - მასწავლებელი.

ეკა ცქიფურიშვილი - მასწავლებელი.

 

 

გეოგრაფია

ირაკლი ჩუთლაშვილი - გეოგრაფიის მაგისტრი.