კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს გაიუმჯობესოს რუსული ენაზე კომუნიკაციის უნარი. ლექციების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები, დისკუსიები, რაც მოსწავლეს ეხმარება სალაპარაკო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებაში. პროგრამის თემატიკა მოიცავს ისეთ ტექსტებსა და დიალოგებს, რაც ყოველდღიურ ურთიერთობებში გვხვდება. გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,5 საათი, კვირაში ორჯერ. კურსის ხანგრძლივობა: 3 თვე. კურსი დაყოფილია დონეების მიხედვით. ჯგუფები დაკომპლექტებულია 3-4 მოსწავლისაგან. კურსის დასრულებისას ტარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი. სწავლის საფასური: 80 ლარი, 65 ლარი (აქციის ფარგლებში). ინდივიდუალრური - 150 ლარი 100 ლარი (აქციის ფარგლებში)