პედაგოგები

თამარ ვეფხვაძე - დირექტორი, დოქტორი, პროფესორი. "ადვოკატთა ასოციაციისა" და "სამართლის მეცნიერთა კავშირის წევრი", ათობით საერთაშორისო და ეროვნული პროფესიული სერტიფიკატის მფლობელი.  მონაწილეობა მიღებული აქვს საერთაშორისო კონფერენციებში და არის სამეცნიერო სტატიების ავტორი. უძღვება ლექციების კურსს საბანკო საქმესა და სამართალში, სახელშეკრულებო სამართალში, სამოქალაქო განათლებაში და ისტორიაში.


ინგლისური

კონა ქვირია - დირექტორი, სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუშაობის 35 წლიანი სტაჟით.

 

ნინო შაიშმელაშვილი - მასწავლებელი, საერთაშორისო სერტიფიკატების მფლობელი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით. 

  

 

ქართული ენა და ლიტერატურა

ბელა ბალხამიშვილი - ფილოლოგიის დოქტორი, პროფესორი, უნივერსიტეტის ლექტორი. ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ქართული ენისა და ლიტერატურის საგნის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 25 წლიანი სტაჟით. 

 

თამარ გორგაძე - ფილოლოგი,  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაგისტრანტთა ანალიტიკური წერის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 

ზოგადი უნარები

თამარ გორგაძე - ვერბალური ნაწილის პედაგოგი, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მაგისტრანტთა ანალიტიკური წერის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 

ქეთევან კეკელიამათემატიკა და ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილის პედაგოგი,  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტთა მათემატიკის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 30 წლიანი სტაჟი. ავტორი წიგნისა მათემატიკა აბიტურიენტებისათვის.

 

 კობა ივანიაძე - მათემატიკისა და ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილის პედაგოგი, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. პედაგოგოიური მუშაობის 7 წლიანი სტაჟი.

 

ვანო კიკოლაშვილი -  მათემატიკა და ზოგადი უნარების მათემატიკური ნაწილის პედაგოგი - სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუსაობის 7 წლიანი სტაჟი.

 


     მათემატიკა

 

ქეთევან კეკელია -  ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე აბიტურიენტთა მათემატიკის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 30 წლიანი სტაჟი. ავტორი წიგნისა მათემატიკა აბიტურიენტებისათვის.

 

 კობა ივანიაძე -ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი. პედაგოგოიური მუშაობის 7 წლიანი სტაჟი.

ვანო კიკოლაშვილი -  სერტიფიცირებული მასწავლებელი, პედაგოგიური მუშაობის 7 წლიანი სტაჟი.

     

 

 

   

ისტორია

ქეთევან ლავრენტაშვილი - სერტიფიცირებული პედაგოგი, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ისტორიის გამსწორებელი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით. 


გეოგრაფია

რუსუდან კვიკვინია - გეოგრაფიის სერტიფიცირებული მასწავლებელი, აბიტურიენტთა ტესტების ავტორი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით. 

 


ქიმია

მედეა მაისურაძე - უნივერსიტეტის ლექტორი, პროფესორი, პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.

 


ბიოლოგია - 

მაია არაბული - უნივერსიტეტის ლექტორი, დოქტორი, პროფესორი. 

 

 

 

ბუღალტერია

ნინო გრიგოლაია - ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, ასოცირებული პროფესორი. სტაჟი - 20 წელი.

 

 

 

რუსული

 ირმა ტერტეროვა - რუსული ენის ფილოლოგი, ლექტორი, უძღვება სასწავლო კურსებს " სასაუბრო რუსული", "ბიზნეს/საოფისე რუსული", პედაგოგიური მუშაობის 20 წლიანი სტაჟით.


მაია დარსაძე - რუსული ენის ფილოლოგი, პედაგოგიური მუშაობის 18 წლიანი სტაჟი. 


ჟანა ბადალიანი - რუსული ენის ფილოლოგი, პედაგოგიური მუშაობის 15 წლიანი სტაჟით.