აბიტურიენტთა მომზადება

abmomzabmomzabmomzabmomzabmomzabmomz

რუსული

rusulirusulirusulirusuli

სერთიფიცირება

sertificirebasertificirebasertificireba

საბანკო

sabankosabankosabankosabankosabankosabankosabanko