საოფისე/ბიზნეს რუსული ენის კურსი 

 

ბიზნეს/საოფისე რუსული ენის კურსი განკუთვნილია მათთვის ვისაც სურს გადალახოს სირთულეები რომელსაც აწყდებიან ბიზნეს, საფინანსო-საბანკო და საოფისე ტერმინოლოგიაზე წარმოებულ კომუნიკაციებში.


კურსის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა სასაუბრო, წერითი, მოსმენის და გრამატიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას.


ლექციის მსვლელობისას აქტიურად გამოიყენება იმიტირებული სიტუაციები, დისკუსიები, წყვილებში მუშაობა.


მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით.

 

კურსის დასრულებისას კურსდამთავრებულები შესძლებენ:

  • საუბარს და დიალოგების წარმეობას რუსულ ენაზე, ბიზნეს ტერმინოლოგიის გამოყენებით.
  • საქმიანი წერილების წერას და ბიზნეს დოკუმენტაციების შედგენა-შევსებას.


კურსის დასრულებისას  ტესტირების საფუძველზე გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.


 კურსის ხანგრძლივობა: 3-4 თვე, კვირაში ორჯერ, საათნახევარი. 

ფასი: 140 ლარი, ფასდაკლებით: 75 ლარი.