სასაუბრო რუსული - РКИ მეთოდით


 დარეგისტრირდი სექტემბრის თვეში და ისწავლე მთელი წელი ფასდაკლებით! 

 

პირველად საქართველოში, რუსული ენის შესწავლა РКИ მეთოდით!

РКИ მეთოდით რუსული ენის შესწავლა მიმდინარეობს 4-ჯერ უფრო სწრაფად და ხარისხიანად.  სწავლის დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები.

 

 

 ჩვენი სასწავლო კურსის უპირატესობებია:

  • სწავლება მიმდინარეობს  РКИ მეთოდით, რომელიც შემუშავებულია მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (МГУ) მიერ სპეციალურად არარუსულენოვან მსმენელთათვის.
  • ჩვენი პედაგოგები არიან რუსული ენის ფილოლოგები მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟით და ფლობენ შესაბამის РКИ მეთოდით სწავლების სერთიფიკატს.
  • ჯგუფები გამოირჩევა მსმენელთა სიმცირით (4-6 მსმენელი) და დაყოფილია ცოდნის დონეების მიხედვით, რაც პირდაპირ აისახება სწავლის შედეგზე.
  • РКИ მეთოდი ორიენტირებულია მსმენელებს ჩამოუყალიბოს რუსულ ენაზე თავისუფლად საუბრის უნარი,  შეასწავლოს რუსული ენის გრამატიკა და  შესძინოს ყველაზე გამოყენებად სიტყვების მარაგი.
  • სასურველი შედეგი მიიღწევა მეოთხედ დროში,  საშინაო დავალებებისა და ზედმეტი დატვირთვის გარეშე, მსმენელების გაკვეთილზე მაქსიმალურად ჩართულობის ხარჯზე. 
  • სწავლის დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები. მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით.
  • ჩვენი სერთიფიკატი აღიარებულია მრავალი კომპანიის მიერ.

 

კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:

A1 - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (Breakthrough Level)

 A2 - ПРЕДПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ (Waystage Level)

 В1 - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (Threshold Level)

 В2 - ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (Vantage Level)

 С1 - УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВЛАДЕНИЯ (Effective operational proficiency)

  C2 - УРОВЕНЬ НОСИТЕЛЯ (професионального владения) ЯЗЫКА (Mastery Level)

 

 

თითოეული დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დონის სერთიფიკატი. ერთი  დონის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს.

 

 

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,30 საათი, კვირაში ორჯერ.

ერთი დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე.

 

 


კურსის დასრულებისას ტარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

 

 

   

 

სწავლის საფასური: თვეში 65 ლარი, 80 ლარი. სამი თვის (ერთი დონის) ერთიანად გადახდის შემთხვევაში სულ იხდით 165 ლარს (თვეში 55 ლარი). 

ერთი დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი სერთიფიკატი.

          ინდივიდუალრური -  160 ლარი  (დღის ჯგუფები). 

           ინდივიდუალური - 170 ლარი (საღამოს ჯგუფები).