სასაუბრო რუსული - РКИ მეთოდით


 

პირველად საქართველოში, რუსული ენის შესწავლა РКИ მეთოდით!

РКИ მეთოდით რუსული ენის შესწავლა მიმდინარეობს 4-ჯერ უფრო სწრაფად და ხარისხიანად.  სწავლის დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები.

 

 

 ჩვენი სასწავლო კურსის უპირატესობებია:

  • სწავლება მიმდინარეობს  РКИ მეთოდით, რომელიც შემუშავებულია მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (МГУ) მიერ სპეციალურად არარუსულენოვან მსმენელთათვის.
  • ჩვენი პედაგოგები არიან რუსული ენის ფილოლოგები მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟით და ფლობენ შესაბამის РКИ მეთოდით სწავლების სერთიფიკატს.
  • ჯგუფები გამოირჩევა მსმენელთა სიმცირით (5-7 მსმენელი) და დაყოფილია ცოდნის დონეების მიხედვით, რაც პირდაპირ აისახება სწავლის შედეგზე.
  • РКИ მეთოდი ორიენტირებულია მსმენელებს ჩამოუყალიბოს რუსულ ენაზე თავისუფლად საუბრის უნარი,  შეასწავლოს რუსული ენის გრამატიკა და  შესძინოს ყველაზე გამოყენებად სიტყვების მარაგი.
  • სასურველი შედეგი მიიღწევა მეოთხედ დროში,  საშინაო დავალებებისა და ზედმეტი დატვირთვის გარეშე, მსმენელების გაკვეთილზე მაქსიმალურად ჩართულობის ხარჯზე. 
  • სწავლის დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები. მსმენელები უზრუნველყოფილნი იქნებიან სასწავლო მასალით.
  • ჩვენი სერთიფიკატი აღიარებულია მრავალი კომპანიის მიერ.

 

კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:

A1 - ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ (Breakthrough Level)

 A2 - ПРЕДПОРОГОВЫЙ (БАЗОВЫЙ) УРОВЕНЬ (Waystage Level)

 В1 - ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (Threshold Level)

 В2 - ПОСТПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ (Vantage Level)

 С1 - УРОВЕНЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВЛАДЕНИЯ (Effective operational proficiency)

  C2 - УРОВЕНЬ НОСИТЕЛЯ (професионального владения) ЯЗЫКА (Mastery Level)

 

 

თითოეული დონის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი დონის სერთიფიკატი. ერთი  დონის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 თვეს.

 

 

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1,30 საათი, კვირაში ორჯერ.

ერთი დონის ხანგრძლივობა: 3 თვე.

სულ ოთიხ დონე.  სერთიფიკატი გაიცემა თითოეული დონის დასრულების შემდეგ. 

კურსი დაყოფილია დონეების მიხედვით.

ჯგუფები დაკომპლექტებულია 4-7 მოსწავლისაგან.

 


კურსის დასრულებისას ტარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

 

 

   

აქციის ფარგლებსში ჯგუფური მეცადინეობის სწავლის საფასური თვეში შეადგენს 60 ლარს 80 ლარისს ნაცვლად. ერთი დონის (3 თვის) სწავლის საფასურის ერთიანად გადახდისას, სწავლის საფასური თვეში შეადგენს 50 ლარს. 

ინდივიდუალრური -  150 ლარი .