სასაუბრო რუსული - РКИ მეთოდით


 

პირველად საქართველოში, რუსული ენის შესწავლა РКИ მეთოდით!

РКИ მეთოდით რუსული ენის შესწავლა მიმდინარეობს 4-ჯერ უფრო სწრაფად და ხარისხიანად.  სწავლის დროს გამოიყენება რუსული ენის უახლესი სახელმძღვანელოები.

РКИ მეთოდი შემუშავებულია მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (МГУ) მიერ სპეციალურად არარუსულენოვან მსმენელთათვის.

ჩვენი მასწავლებლები არიან რუსული ენის ფილოლოგები, გამოირჩევიან მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟით და ფლობენ შესაბამის РКИ მეთოდით სწავლების სერთიფიკატს.

კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს შეისწავლოს და გაიუმჯობესოს რუსული ენაზე კომუნიკაციის უნარი.

ლექციების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები, დისკუსიები, რაც მოსწავლეს ეხმარება სალაპარაკო უნარ–ჩვევების ჩამოყალიბებაში.

პროგრამის თემატიკა მოიცავს ისეთ ტექსტებსა და დიალოგებს, რაც ყოველდღიურ ურთიერთობებში გვხვდება.

 

გაკვეთილის ხანგრძლივობა: 1-1,30 საათი, კვირაში ორჯერ.

კურსის ხანგრძლივობა: 3-4 თვე.

კურსი დაყოფილია დონეების მიხედვით.

ჯგუფები დაკომპლექტებულია 3-5 მოსწავლისაგან.

 

კურსის დასრულებისას ტარდება გამოცდა და გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი.

 

სწავლის საფასური: 100ლარი, 60 ლარი (აქციის ფარგლებში).

ინდივიდუალრური -  150 ლარი (აქციის ფარგლებში).